Om mig

OM

MIG
MIG

HVEM ER JEG?


Det korte svar:

Jeg er stor tilhænger af personlig udvikling og indsigt i andres måde at forstå verden. Forståelsen af forskellige persontypers kommunikationsmønstre hjælper både ved samarbejde, konfliktløsning og konfliktforebyggelse. 

Det lange svar:

For lidt over 15 år siden stødte jeg på ordet ”introvert”, men det var først da jeg læste Susan Cains bog ”Ro”, at jeg havde en aha-oplevelse. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var stille, observerende og eftertænksom af natur; at det er min naturlige tilstand og ikke en betingelse af hændelser i mine omgivelser. Jeg kunne se, at mange andre lod til at fungere på andre måder end mig og den forskel har altid fascineret mig. Men samtidig kunne jeg ikke helt forlige mig med teorien om socialt betinget påvirkning og at det skulle definere mig som person. Det gav ikke fuldt ud mening for mig. Der lod til at ligge noget mere bag.


Jeg er og har som alle andre mennesker også været udsat for knapt så positive socialt betingede hændelser, som kan have medvirket til, at jeg i perioder har været endnu mere stille - især som barn og ung voksen. Men samtidig har jeg egentlig aldrig været i tvivl om, at jeg havde en naturligt foretrukken måde at være på, som ikke var betinget af mine omgivelser - og at min stilhed ikke var et skjold af generthed eller social angst.


Hvordan ved jeg så det?


Havde jeg været genert eller var jeg bange for at møde nye mennesker, ville jeg aldrig have gjort mange af de ting, jeg har. Bl.a. rejste jeg til USA for at være au pair, kort efter jeg blev student. Jeg havde ikke den store erfaring med at passe børn og vidste egentlig også godt, at det lå udenfor mit interessefelt. Men dengang i starten af 90’erne var det dyrt at rejse til USA, og jeg ville gerne over at opleve landet og så var au pair den letteste og billigste mulighed, samtidig med at jeg ville have en base derovre. Havde jeg været reserveret og bange for ukendt social interaktion, ville den mulighed aldrig været dukket op på min indre radar.


Da jeg kom tilbage til Danmark, arbejdede jeg nogle måneder for at tjene penge til en 4 måneders tur til Australien, hvor jeg rejste rundt alene og mødte mange nye mennesker på min vej. Det var en tur på mine egne præmisser, dvs. visse dage var jeg helt alene og andre dage var jeg sammen med andre. Jeg har altid haft et stor behov for den vekselvirkning. Det er nok også grunden til, at jeg på et senere tidspunkt valgte at flytte til en lille by i Grønland efter at have boet nogle år i København. Der er nærmest tale om en vekselvirkning mellem modpoler, men samtidig balancerer de hinanden.


Så ja, ydre betingelser har selvfølgelig en stor betydning for, hvordan vi udvilker os, men de definerer os ikke som person. Vi har alle noget at skulle slås med. Faren ligger i når vi vælger at lade det styre, hvordan vi ser os selv og hvem vi er. Denne styring er dog et billede, vi maler af os selv og ikke den reelle kerne, der udgør os.


Ovenstående eksempler viser meget godt kernen i mit liv. Jeg har altid undret mig over, hvorfor noget inde i mig lader til at være anderledes og trække mig i en anden retning. Ikke på en negativ måde, men bare en undren over en meget tydelig forskel. Så da jeg første gang stødte på begrebet introvert, faldt en masse brikker på plads ….og så alligevel ikke.


For ja, jeg er introvert, men det betyder ikke, at jeg er ligesom alle andre introverte. Det gik hurtigt op for mig, at begrebet dækker over en stor og meget broget gruppe mennesker (det samme gælder for ekstroverte), da introverte ikke "bare" er introverte på samme måde. Og jeg ser heller ikke introverthed som en hæmsko. Det introverte byder på mange beringende facetter, som det sociale og samfundet også har behov for.


Da jeg stiftede bekendtskab med Carl Jungs kognitive funktioner faldt de sidste brikker på plads, og for mig har det åbnet døren til en dybere forståelse af de store nuancer, der rent faktisk ligger i hjernens medfødte arbejdsprocesser. Det har været en så stor øjenåbner for mig, at jeg gerne vil dele med andre, der også søger større indsigt i sin egen eller andres særlige personlighedspræferencer.


Kommunikationsmæssigt har kognitive processer meget større betydning for vores adfærd end kun introvert vs. ekstrovert. Der ligger samtidig en stor styrke i de variationer processerne tilbyder.
Tip:

Er du nysgerrig på at læse mere om at være introvert, kan Camilla Lærke Lærkesens hjemmeside Bevidst Introvert varmt anbefales.


Læs også gerne om nuancerne i de kognitive processer i temaet om hjernens kognition.

2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk