Introverte persontyper

De 8 introverte persontyper

Af Anja Panduro Pedersen


Der er en væsentlig forskel mellem overbevisning og virkelighed, på samme måde som der er en væsentlig forskel på en model over persontyper og virkeligheden. Når man har med modeller af persontyper at gøre, er det altid vigtigt at huske på, at "the map is not the territory" - citat af Alfred Korzybski. Det vil sige, at når du kender din persontype, er det som at få et kort over din personlighed, men det er ikke din virkelige personlighed. Det svarer til, at u får et kort over ruten fra Århus til København, men det er ikke det samme som at køre ruten i virkeligheden. Persontypen skal ses som en guide, et kort der hjælper dig på din virkelige køretur på ruten.


Som persontype handler man ikke bare på en bestemt måde. Meget er situationsbestemt og betinget af de ydre påvirkninger, du har været udsat for gennem livet. Men fælles for folk, som falder ind under samme persontype, er der deres foretrukne måde at lære ny information og agere med deres omgivelser.  


Persontype modellen MBTI - Myers Briggs Type Indikator - inddeler mennesker i 16 forskellige persontyper. Denne artikel koncentrer sig dog udelukkende om de 8 introverte typer i modellen. Du kan læse om de 8 ekstroverte her. Typerne er baseret på Carl Jungs teori om psykologiske typer, som alle har særlige præferencer for at være i verden og interagere med andre. Den generelle ide bag Jungs teori er, at der er en forklaring på, hvorfor det der virker unormalt for den ene, er meget normalt for den anden. Ved at få indsigt i nogle særlige kognitive karakteriska, kan man lære forstå baggrunden for beslutninger og handlinger gennem andres briller.


MBTI består af fire præference par, der beskriver en persons naturlige og foretrukne måde at være på. Dvs. at man foretrækker den ene af valgmulighederne i sættet - f.eks. enten I eller E. Det betyder dog langt fra, at man ikke kan
handle udenfor de naturlige præferencer. Som sagt er kortet ikke den virkelige rute og man skal passe på at sidestille naturlig præferencer med synlig adfærd. En præference er medfødt, mens adfærd kan ændre sig afhængigt af situationen og livsvilkår.


Jungs 8 præferencer kommer i MBTI til udtryk som 4 præferencesæt:


  • Ekstrovert (E) – Introvert (I)
  • Sansning (S) – Intuition (N)
  • Tænkning (T) – Følen (F)
  • Vurdering (J) – Opfattelse (P)


Præferencesættene betegner:
IJ typerne

Fælles for IJ typerne er deres ubevidste frygt for at vise sårbarhed. Det drejer sig her om forskellige opfattelser af sårbarhed og det bliver gennemgået under hver type. Men fælles for de 4 IJ typer, er deres naturlige sårbarhed og derfor forsøger de ubevidst at skærme den fra omverden. Sårbarheden ligger i den kognitive funktion persontyperne har som deres første prioritet. Hos IJ typerne ligger det ikke en beslutningstagende proces som første prioritet, men derimod en verdenssyn proces. Det vil sige, at deres første prioritet enten er at sanse verden eller opleve den intuitivt, for derefter at mærke efter, inden de tager stilling. Det er en længere proces, som sætter dem i en sårbar position.


INTJ

Introvert / Intuition / Tænkning / Vurdering – (ca. 3.3% af mænd, 0.8% af kvinder er denne type)


INTJ'er ser verden gennem deres førende kognitive præference "introvert intuition (Ni)". Det betyder, at de er fokuseret på at skabe indre mening gennem at forstå, hvordan andre mennesker tænker. De er meget fokuseret på helhedspespektivet og leder hele tiden efter at findet mønstret i, hvordan ting / verden hænger sammen. De forsøger at forstå, hvad der ligger bag gængse samfundsantagelser. INTJ typernes primære funktion er kædet sammen med en ekstrovert tænkefunktion (Te), som får dem til at fokusere på at finde svar på det, der virker. Sammen arbejder de to funktioner på at finde fremtidige løsninger og hvilke implikationer, det kan have for systemet. De tænker nærmest i infrastuktur - hvordan de kan ændre systemet, så det kommer til at fungere bedre. Deres primære kognitive funktion er meget fremtidsorienteret, så de er gode til at spå om, hvad der kommer til at virke i fremtiden. Indenfor Sci-Fi er der f.eks. mange INTJ forfattere, men det behøver ikke handle om teknologi, det kan være på alle mulige områder. Det handler mere om, at INTJ er visionærer og gode til at tænke sig frem til en rute, der kan føre til noget bedre end det eksisterende. De holder hele tiden det nuværende op imod, hvad de tænker vil være bedst i fremtiden.


De er ofte omvandrende leksikoner og har ofte en god hukommelse for fakta og information, som de gerne deler med andre. Derfor kan de let blive opfattet som bedrevidende, uden at det er hensigten. Da de foretrækker det store billede, er de dog ikke så fokuserede på detaljerne, men mere på hvordan deres viden kan bruges på bedst mulige måde. De er gode til at omforme teori og tanker til en brugbar plan.


Andre kan opfatte dem som opslugt af deres egen verden og nørdede, da de foretrækker at tage en blanding af intellektuel og drømmende tilgang til deres opgivelser. INTJ'er kan dog være meget snakkesaglige, når samtaleemnet interesserer dem.  


De danner indre logiske systemer, så andre ikke kan få kontrol over dem. De motiveres af at kunne styre sig selv og demotiveres, når andre forsøger at styre dem.
INFJ

INFJ'er ser også verden gennem deres førende kognitive præference "introvert intuition (Ni)". hvilket betyder, at de er fokuseret på at skabe indre mening gennem at forstå, hvordan andre mennesker tænker og føler. De er meget fokuseret på helhedspespektivet og leder hele tiden efter at findet mønstret i, hvordan ting / verden hænger sammen. De forsøger at forstå, hvad der ligger bag gængse samfundsantagelser. Modsat INTJ typerne er Ni funktionen her kædet sammen med en ekstrovert følelsesfunktion (Fe) og INFJ typerne føler derfor ofte overvældet af andre menneskers følelser. Sammen arbejder de to funktioner på at finde fremtidige løsninger i sociale relationer og hvilke implikationer, det kan have for mennesker.


De danner indre følelsesmæssige systemer, for at beskytte sig selv mod andre menneskers følelser. De motiveres af at kunne hjælpe andre uden at skulle miste sig selv. De demotiveres, når de over længere tid ikke modtager anerkendelse for deres hjælp.


ISTJ

De danner indre logiske systemer, der beskytter deres egne følelser. De motiveres af at planlægge og tidsstyre. De demotiveres. når de skal tage hensyn til 


ISFJ

De danner indre følelsesmæssige systemer, så de kan modstå eventuelle konflikter i deres omgivelser. De motiveres af at vedligeholde harmonien i deres omgivelser.IP typerne

Fælles for IP typerne er deres 


ISFP

De danner et indre følelsesmæssige system, som er deres kerneværdi / deres selvforståelse. De motiveres af fejlfrit og uden bebrejdelse at kunne give udtryk / demonstrere for deres kerneværdier. 


INFP

De danner et indre følelsesmæssige system, som er deres kerneværdi / deres selvforståelse. De motiveres af at kunne give udtryk for deres etiske kerneværdier.


Til sammenligning vil funktionen "ekstrovert intuition (Ne)" gerne undersøge, hvad der mon er udenfor kassen og vil derfor brainstorme i alle mulige retninger.


INTP

De danner et indre logisk system, som er deres kerne / deres selvforståelse. De motiveres af uden bebrejdelse og uden mistro at kunne give udtryk for de logiske sammenhænge i deres tankesystem. ISTP

De danner et indre logisk system, som er deres kerne / deres selvforståelse. De motiveres af uden bebrejdelse og uden mistro at kunne vise / demonstrere deres evne / kompetence.

2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk