type-kategorisering

Type-kategorisering

Af Anja Panduro PedersenJeg hører tit mennesker sige, at de ikke kan sættes i en kasse og derfor ikke tror på persontyper. Det er for så vidt også rigtigt, at alle mennesker er forskellige, men samtidigt er det svært at fornægte, at vi generelt har en tendens til at kategorisere og klassificere stort set alt. Det hænger sammen med måden, vi forstår verden omkring os. For at hjernen kan håndtere og bearbejde den store mængde information, er den nødt til at klumpe noget af informationen sammen i brudstykker. Derfor putter vi ubevidst labels på ting, hændelser og personer for bedre at kunne forstå dem. Når en type information minder om en anden type information, siger vores hjerne "Aha, det hører til den her kasse. Så forstår jeg det bedre". 


På samme måde kategoriserer vi hele tiden andre mennesker og sammenligner de de siger og gør med det velkendte og det ukendte for til sidst at finde den "rigtige" kasse at placere dem. Over tid kan vi flytte forståelser fra den ene kasse til den anden, men helt basalt så foretrækker vores hjerne at kunne trække tråde fra den ene kategori til den næste og nogle gange opfinde nye kategorier, når de gamle ikke længere er fyldestgørende. Labels er desværre kommet for blive. Din hjerne kan ikke bearbejde information ordentligt uden disse kasser. Det betyder dog ikke, at du ikke har muligheder. Du kan altid vælge at tænke ud af den gamle kasse og lave en ny kasse.


Nyere forskning peger også mere og mere på, at vi er født med en bestemt personlighedspræference. Det skal ikke læses som, at vi fødes som en bestemt person, og at vi allerede er prædefinerede eller ikke har en fri vilje. Det skal derimod læses som, at du fødes med en hjerne, der har præference for at lære og tage beslutninger på en bestemt måde - det er dine naturlige kompetencer / dine naturlige talenter. De kan enten udvikles eller undertrykkes, og du kan også lære helt nye kompetencer, som ikke vil føles lige så naturlige for dig. Det er dit frie valg. Men bagved dette vil dine naturlige talenter altid ligge. F.eks. kan du sagtens lære at skrive med den anden hånd eller at gå på dine hænder, men det vil ikke føles lige så naturligt. Det samme gælder dine kognitive præferencer. Du kan sagtens lære andre kognitive kompetencer end dem du foretrækker, men din hjerne vil altid søge tilbage til de naturlige / medfødte præferencer, når den får lov.


En del nyere forskning understøtter Carl Jungs teori om medfødte kognitiive præferencer. Man regner nu med, at godt 50% af personligheden er medfødt, mens de resterende 50% er socialt betingede og vores egne fortolkninger af disse betingelser.


Hvorfor persontyper?

Der er mange årsager til, at inddelingen i persontyper er en stor hjælp. Nedenfor kan du læse nogle af dem.


  • Det er vigtigt at kunne balancere vores selvopfattelse med omverdens opfattelse. Det bliver lettere at forstå både dine egne og andres reaktionsmønstre og beslutninger, når du kender persontyperne. Du vil også få en bedre forståelse for, hvorfor andre nogle gange misforstår dig eller oplever tingene helt anderledes, end du gør.


  • Persontypekendskab hjælper med at forstå, hvordan vi selv og andre kommunikerer, samarbejder, påvirker hinanden, forhandler og håndterer stress. 


  • Arbejds- og parforholdsmæssigt er det en fordel at kende til persontyperne, da det oftest giver større accept af hinandens forskelligheder og en større vilje til at mødes i konfliktsituationer. At kende til sin egen og andres persontype hjælper med at fokusere på de positive elementer fremfor de negative. Konflikt kan være mange ting, men generelt forbindes konflikt med noget følelsesladet i situationen og gennem forståelse af de bagvedliggende mekanismer, er viljen til at se konflikten i andre perspektiver end ens egen oftest meget større. Kender du til modpartens forståelsesmønster, ved du også hvordan du bedst skal sætte ind og hvordan du ikke skal.


  • Der er mange måder personlighed kan komme til udtryk på arbejdspladsen, og kendskab til din persontype gør det lettere at gennemskue, hvilke arbejdsforhold der passer bedst til netop dig, så du undgår at havne i en stress fremkaldende situation.


  • Alle mennesker søger en slags bekræftelse og et tilhørsforhold. Nogle søger det i en bred udstrækning og andre vil bare gerne finde mindst én person, hvor de kan spejle sig en smule. Det er en del af den menneskelige natur, uanset hvilke præferencer vi er udstyret med fra fødslen. At kategoriserisere mennesker ind i persontyper, gør det lettere at finde nogen, hvor man kan genkende aspekter af sig selv. Især børn og unge som føler sig meget anderledes end deres jævnaldrende, kan have stor gavn af at finde ligesindende i persontypen og få bekræftet, at de ikke er alene og at der er andre derude.


  • At kende medarbejdernes persontyper er medvirkende til bedre fastholdelse på arbejdspladsen, da de giver indblik i medarbejdernes individuelle forskelle. En virksomheds medarbejdere motiveres af forskellige ting, så man kan ikke bare finde "én størrelse passer alle" løsninger og håbe på det bedste. Nogle medarbejdere går meget op i den interne kultur i virksomheden, mens andre går mere op i sværhedsgraden af de enkelte opgaver.


  • Det er forskellige former for anerkendelse og belønning, vi har brug for. Vi opmuntres og motiveres ikke af de samme ting. Folk reagerer på og påvirkes af noget forskelligt og meget af det kan ledes tilbage til de naturlige præferencer, som findes i vores persontype.  


2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk