Ekstroverte persontyper

De 8 ekstroverte persontyper

Af Anja Panduro Pedersen


Der er en væsentlig forskel mellem overbevisning og virkelighed, på samme måde som der er en væsentlig forskel på en model over persontyper og virkeligheden. Når man har med modeller af persontyper at gøre, er det altid vigtigt at huske på, at "the map is not the territory" - citat af Alfred Korzybski. Det vil sige, at når du kender din persontype, er det som at få et kort over din personlighed, men det er ikke din virkelige personlighed. Det svarer til, at u får et kort over ruten fra Århus til København, men det er ikke det samme som at køre ruten i virkeligheden. Persontypen skal ses som en guide, et kort der hjælper dig på din virkelige køretur på ruten.


Persontype modellen MBTI - Myers Briggs Type Indikator - inddeler mennesker i 16 forskellige persontyper. Denne artikel koncentrer sig dog udelukkende om de 8 ekstroverte typer i modellen. Du kan læse om de 8 introverte her. Typerne er baseret på Carl Jungs teori om psykologiske typer, som alle har særlige præferencer for at være i verden og interagere med andre. 


Under opdatering.....


ENTJ

De motiveres af at have styringen over resourcer og systemer i virksomheder og/eller samfundet.


ENFJ

De motiveres af at tage styringen i andres ønskede følelsesmæssige oplevelser - at skabe harmoni hos og mellem andre mennesker.


ESTJ

De motiveres af at have styringen over skemaer og tidsplaner.


ESFJ

De motiveres af at tage styringen i andres ønskede adfærd - at skabe harmoni i samspillet mellem mennesker og i fællesskabet.


ESFP

De motiveres af at have friheden til at forfølge sanseoplevelser (søger nye sanseindtryk).


ENFP

De motiveres af at have friheden til at kunne udtrykke sig (ofte kreativt).


ENTP

De motiveres af have friheden til at kunne udtrykke deres tanker - at der ikke er repressalier mod deres stærke trang til ytringsfrihed.


ESTP

De motiveres af at have bevægelsesfrihed - at kunne bruge kroppen og få nye sanseindtryk.

2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk