S vs N

Sansning vs. Intuition

Af Anja Panduro PedersenDette er en kort oversigt over, hvad præference sættene i MBTI dækker over. Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker bruger begge muligheder i sættet. Dvs. du bruger både sansning og intuition, når du møder verden. Men du foretrækker at tage fat i den ene, før du tager fat i den anden. Derfor vil du måske også kunne genkende udtalelser i begge punkter af S vs. N spektret. Det er ikke enten eller, men både og. Det er rækkefølgen, der afgør, hvordan din persontype træder frem.Sansning

Handler om opmærksomheden på den fysiske verden og hvad sanserne fortæller dig er til stede, virkeligt, reelt. Dvs. det du kan se, høre, føle, smage og lugte. Derfor er folk med en sansende præference ofte fokuserede på den konkrete og praktiske anvendelse. Folk med høj præference for sansning har det ofte dårligt med abstrakte teorier og boglig læring. De lærer bedst ved praktisk erfaring, hvor de kan se eller afprøve, hvordan ting virker eller skal gøres. Når sansende genfortæller begivenheder, bliver de ofte genfortalt i detaljer med tidspunkt, sted, personer, relationer og hvad der blev sagt. Typiske sansning udtalelser:

  • Jeg er praktisk anlagt og kan lide at arbejde med hænderne.
  • Jeg foretrækker at begynde med fakta og detaljerne og derefter se på helhedsbilledet.
  • Nogle gange er jeg så fokuseret på fakta, at jeg glemmer eller overser, at der kan være andre muligheder.Intuition

Handler om opmærksomheden på indtryk og betyningen af mønstre. Der er en præference for at tænke over en problemstilling fremfor praktisk at afprøve den. Folk med høj præference for intuition har det ofte dårligt med praktisk arbejde i længere tid ad gangen. De foretrækker at arbejde med abstrakte teorier og idéer, også selvom de måske ikke har nogen praktisk anvendelse. Når intuitive genfortæller begivenheder, bliver de genfortalt som indtryk og den mening de har taget med sig fra begivenheden. Der er sjældent fokus på de enkelte detaljer om hvad, hvor, hvem og hvordan. Der er mere fokus på hvorfor og det kunne være. Typiske intuitive udtalelser:

  • Jeg kan godt lide problemløsning ved at kigge efter mønstre i idéer og teorier og deres muligheder.
  • Nogle gange er jeg så fokuseret på muligheder, at jeg glemmer at gøre noget ved dem.
  • Jeg er mest fokuseret på at "læse mellem linjerne" og se muligheder, når folk fortæller mig noget.
Læs om de andre præference-sæt her:


2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk