J vs. P

Vurdering vs. Opfattelse

Af Anja Panduro PedersenDette er en kort oversigt over, hvad præference sættene i MBTI dækker over. Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker bruger begge muligheder i sættet. Dvs. du bruger både vurdering og opfattelse, når du møder verden. Men du foretrækker at tage fat i den ene, før du tager fat i den anden. Derfor vil du måske også kunne genkende udtalelser i begge punkter af J vs. P spektret. Det er ikke enten eller, men både og. Det er rækkefølgen, der afgør, hvordan din persontype træder frem.Vurdering (J)

Handler om en præference for at planlægge og organisere den måde, man lever på. Folk med denne præference foretrækker at have en idé om, hvad der skal ske. De har det bedst, når der er taget beslutninger, så ruten er lagt. Det betyder ikke, at de nødvendigvis følger ruten, men de kan godt lide at have tænkt over eller planlagt den. Her er der tale om det, der skal foregå i den ydre verden. I deres indre verden kan de sagtens være meget fleksible og være åbne for nye ting, men så snart idéerne skal implementeres i den ydre verden, er de tilbage til at ville planlægge og have styr på omridset af omstændighederne. 


Hvis ruten opleves som kaotisk i den ydre verden, er der ikke overskud til fleksibiltet i den indre. Sker det vil J persontyper opleve stress. I takt med at stressen stiger, vil de ofte falde i et mønster, hvor de forsøger at tage styringen i sine omgivelser. Det kan være alt fra generel brok over at andre gør eller ikke gør dit og datten, til direkte at forsøge at bestemme, hvad andre skal gøre og hvordan de skal opføre sig.


J persontyper får oplevelsen af kontrol ved at tage styring i deres omgivelser og begynde at tage beslutninger tidligt i processen. De vil gerne have lukket opgaverne (det er oftest de små dagligdags, som er mest stressende, hvis de ikke lukkes).


Vurderingen ligger derfor ikke i at være vurderende eller bedømmende overfor andre. Det handler om at have behov for at vurdere, hvordan ruten kan se ud, før de begiver sig ud på den. Folk med en høj P præference, kan dog hurtigt opleve J som påståelige, fastlåste og ufleksible med en masse regler og planlægning for reglernes og planlægningen skyld. Typiske udtalelser fra folk med højt vurdering:

 • Jeg vil gerne lave mit arbejde færdigt, før jeg begynder på noget nyt.
 • Jeg føler mig mest motiveret, når jeg har en idé om, hvad der skal ske.
 • Jeg kan godt lide at vide, hvor tingene er.
 • Nogle gange planlægger jeg så meget, at jeg ikke kan overskue ændringer.
 • Andre ser mig som opgaveorienteret, målrettet, struktureret og organiseret.Opfattelse (P)

Handler om en præference for en fleksibel og omskiftelig livsstil. Folk med denne præference foretrækker at tilpasse sig omstændighederne snarere end at forsøge at planlægge og organisere dem. De er oftest åbne pludselige ændringer og nye måder at gøre tingene på uden at tage dybere stilling til ruten, inden de begiver sig ud på den. Opfattelse handler her om at holde optionerne åbne på ruten uden at tage stilling før til allersidst. På den måde føler de sig bedst rustet til at håndtere de problemer, der måtte dukke op undervejs. De kan godt lide at have frihed i den ydre verden, så de har plads til at jonglere med alle de åbne optioner i deres indre verden.


Hvis P typerne skal bruge meget tid på at strukturere, organisere og tidskoordinere den ydre verden, er der ikke overskud til at jonglere med optionerne i den indre og de vil ende i et indre kaos. Sker det vil P typerne opleve stress. I takt med at stressen stiger, vil de ofte falde i et ukoordineret mønster, hvor de har svært ved at træffe beslutninger og i stedet hopper fra det ene til det andet.


De får oplevelsen af kontrol ved at holde optionerne åbne og først vurdere og tage beslutning, når det er nødvendigt. De kan godt lide at afprøve nye ruter på vejen og udskyde endelige beslutninger.


Folk med en høj J præference, kan hurtigt opleve P som ustrukturerede med en masse overspringshandlinger. Typiske udtalelser for folk med højt opfattelse:

 • Jeg foretrækker at tage det, som det kommer.
 • Jeg synes, det er spild af tid at planlægge, for der dukker altid ændringer op undervejs.
 • Jeg føler mig mest motiveret, når jeg er ved at nærme mig deadline.
 • Nogle gange holder jeg mulighederne åbne så længe, at jeg ikke får taget en beslutning, før det er for sent.
 • Andre ser mig som flyvsk, rodet og ustruktureret.
For god ordens skyld betyder ovenstående IKKE, at J typerne er ordensmennesker og kontrolfreaks og P typerne er kaotiske rodehoveder. J typerne kan sagtens leve i rodede hjem og P typerne kan sagtens være pedantiske med oprydning og orden. Begge typer kan af forskellige årsager have behov for at rode, kontrollere, strukturere eller have orden omkring sig. 


Det handler til gengæld om de kognitive funktioner, de har behov for at vise til omverden. For J typerne er det deres ekstroverte beslutningsfunktioner, som er fremherskende, mens det hos P typerne er deres ekstroverte opfattelsesfuktioner, som er fremherskende og dermed synlige for omverden.


Nedenstående gælder for både introverte og ekstroverte:


Har du en J personlighed, så foretrækker du at interagere med verden, gennem hvad og hvordan du tænker og føler. Det opleves derfor som mere præcist. J typerne peger deres beslutninger udad og er derfor generelt mere tydelige i deres beslutninger, fordi det er deres foretrukne måde at tilgå omverden. Når de er hurtige til at tage stilling til ting i den ydre verden, føler de større råderum til frihed, fleksibilitet og ny viden i den indre verden. Er der ikke plads til at tage beslutninger i den ydre verden, er det svært for dem at finde overskud til at kigge indad på egne behov.


 • For de introverte J typer drejer det sig om, at beslutningerne i den ydre verden, er med til at beskytte og finde plads til deres fornemmelse af personlig rigtighed i den indre verden.
 • For de ekstroverte J typer drejer det sig om, at beslutningerne og styringen i den ydre verden, giver plads til at finde personlig rigtighed i den indre verden.


Har du en P personlighed, så foretrækker du at interagere med verden gennem dine sanser og din intuition. Det opleves derfor som mere diffust. P typerne peger deres beslutninger indad, hvor det hele først skal igennem et indre system og derfor er de generelt mindre tydelige i deres beslutninger. De forsøger ubevidst hele tiden at holde optionerne åbne og derfor har de sværere ved at træffe et endeligt valg. Igen er det deres foretrukne måde at tilgå omverden. Er der ikke plads til at gennemgå og jonglere med beslutninger i den indre verden, så kan det være svært for dem at finde overskud til at træffe valg og beslutninger i den ydre verden.


 • For de introverte P typer drejer det sig om, at deres kernefornemmelse af personlig rigtighed i den indre verden, giver plads til at træffe beslutninger og interagere med den ydre verden.
 • For de ekstroverte P typer drejer det sig om, at deres fornemmelse af personlig frihed i den ydre verden, giver plads til at finde rigtighed i den indre verden.


Introverte J og P typer kan nogle gange minde om hinanden i deres adfærd, men reelt set drejer det sig om modsatrettede processer:


 • Introverte P typer har ofte let ved at sætte personlige grænser, men kan til gengæld være længe tid om at handle og få ting fra hånden i den ydre verden.
 • Introverte J typer kan have svært ved at sætte personlige grænser, men har til gengæld lettere ved at handle og få ting fra hånden i den ydre verden.


Læs mere om adfærden hos de enkelte typer her:Læs om de andre præference-sæt her:

2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk