Introvert - dårligt ry

Hvorfor har 'introvert' fået et dårligt ry?

Af Anja Panduro PedersenSpørger du forskellige personer, vil du også få forskellige svar på, hvad introverthed er for en størrelse. 


Men en af de helt store misforståelser er, at introverte er generte, reserverede og mangler sociale kompetencer eller måske endda slet ikke kan lide andre mennesker. Kender man ikke til det bagvedliggende, så vil den adfærd mange introverte udviser i sociale sammenhænge - når de er deres naturlige selv - hurtigt blive opfattet som asocial, genert, arrogant eller uhøflig.


Vi lever i et samfund, hvor folk, der taler og udfører handlinger, bliver favoriseret, fordi deres handlinger er synlige, og synlige handlinger tolkes som tydelighed. Når du kan se og høre, hvad folk tænker og mener, så behøver du ikke selv skabe billeder og forståelser. Det skaber en fornemmelse af sikkerhed, når personen du interagerer med, fortæller og viser dig det med tydelighed. Men handling og tale er ikke det samme som tydelighed, ærlighed, viden eller kompetence. Den veltalende og karismatiske person kan være lige så svær at gennemskue som den stille introverte. 


I nyere tid er der dog kommet stor fokus på mikroudtryk og kropssprog for at gøre det lettere at gennemskue både introvert og ekstrovert adfærd. Men da det handlingsprægede bliver vægtet så højt i sociale sammenhænge, vælger vi desværre ofte at se igennem fingrene med misvisende elementer i nogle af de ekstroverte handlinger. Fornemmelsen af at kunne se og høre, virker mindre faretruende end at skulle gætte sig frem ud fra et meget sparsommeligt grundlagt. Få ansigstudtryk og lidt tale giver ikke meget at arbejde med. Derfor kan introverthed virke faretruende - for hvad mon der sker derinde i hovedet? Er personen ked af det eller sur? Tænker de noget dårligt om mig? Det er svært at bedømme, når man ikke får særlig meget at arbejde med. Det er lettere at tage stilling, når man har nogle udadrettede handlinger at arbejde med. Stilhed resulterer derfor ofte i en masse usikkerhedsfaktorer - især for ekstroverte.


Og især ekstroverte har brug for mange handlingsmæssige signaler for at kunne bedømme interaktionen mellem mennesker. Modtager de ikke disse signaler ("social cues"), vil deres hjerne forsøge at erstatte den manglende respons med egne forklaringer. Disse forklaringer vil ofte tage grobund i den ekstrovertes egen opfattelse af stilhed. Når ekstroverte er stille, er det ofte et signal til omverden om, at de går og roder med et eller andet. Det kan være, at de er kede af det, at de er generte, at de har social angst, at de er sure eller vrede, at de er skuffede, at de er usikre, osv. Alle de gloser bliver nu pålistret den introverte person, som bare er stille uden at indeholde nogen af disse sindstilstande. En introvert sidder som regel bare i sine egne tanker, uden at de reflekterer tilbage på den person, de interagerer med.


Den usikkerhed der er forbundet med stilhed, bliver derfor ofte set som generthed, aflukkethed, usocial, osv.


Men det betyder ikke, at bare fordi man er introvert, så er man per automatik genert, reserveret og usocial.


Det betyder heller ikke, at fordi man er genert, reserveret eller usocial, at så er man også introvert.


Der er et sammenfald (korrelation) mellem begreberne, men der er ingen årsagssammenhæng (kausalitet). 


F.eks. er der et højt statistisk sammenfald mellem antal japanske biler solgt i USA og antallet af selvmord i køretøjer. Men med den information kan man ikke drage konklusionen, at det er de japanske biler, der bidrager til selvmordsraten. Der er ingen årsagssammenhæng. På samme måde er der heller ikke nogen årsagssammenhæng mellem det at være introvert og det at være genert, reserveret eller usocial.


Introvert adfærd kan på overfladen fremstå som generthed og reserveret, men visse introverte er meget mere åbne end visse ekstroverte. Meget sociale mennesker har generelt lettere ved at skjule deres generthed eller at de er usikre, fordi de er gode til at tænke, mens de taler. Det vil sige, at de næsten altid kan finde på noget at sige i en given situation og dermed dække over det, der reelt foregår i deres indre. Det har introverte personer meget svært ved og derfor fremstår deres manglende handling, som mere usikker end den ekstrovertes dækkende handling.


Nedenfor ser finder su en liste med kendte introverte personligheder. Listen er til for at understrege, at introverthed ikke kan sidestilles med de ovenfor nævnte sindstilstande - genert, reserveret, usocial, osv. Mange kendte oplægsholdere, skuespillere, musikere, politikeres og iværksættere er introverte. Selvom deres medfødte præference ofte forbindes med generthed og mindre gode sociale kompetencer, viser nedenstående personer, at det at være introvert ikke hænger sammen med at begå sig socialt eller karrieremæssigt. Desværre er det igen deres handlinger, der er fokus på og ikke hvad de gør i kraft af deres personlighed og ikke på trods af deres personlighed. 


Bl.a. kan disse introverte personer nævnes: 


David Letterman

Elon Musk

Warren Buffett

Bill Gates

Mark Zuckerberg

Steve Wazniak

Emma Watson

J. K. Rowling

Gwyneth Paltrow

Julia Roberts

Meryl Streep

Angelina Jolie

Helen Hunt

Keanu Reeves

Johnny Depp

Leonardo DiCaprio

Harrison Ford

Jay Z

Lady Gaga

Stephen Spielberg

Alfred Hitchcock

Albert Einstein


De har alle fulgt deres drømme og er endt op i spotlyset til trods for deres introverthed. Den offentlige succes er et biprodukt til det, de gerne vil arbejde med. Mange introverte vil gerne gøre en forskel, men hvis de kunne vælge, ville de flester gerne gøre det i anonymitet og derfor er det langt fra alle introverte, der kommer ud i spotlyset.2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk