Ambivert

Ambivert

Af Anja Panduro Pedersen


Jeg tror ikke på, at man kan være enten introvert eller ekstrovert. Jeg tror, at man kan være begge dele


Jeg tror, jeg er ambivert, for jeg har både behov for at være alene og at være social


Jeg hører tit den slags udtalelser. 


Og for så vidt er jeg fuldstændig enig. Der er ingen mennesker, der er 100% introverte eller 100% ekstroverte. Alle har behov for at se indad i egne tanker og følelser (at være alene). Alle har behov for at interagere med omverden (at være sociale).


Humlen i det hele er, at mange bruger begreberne i flæng som synonymer for noget, det egentlig ikke er. Når man taler om at være introvert eller ekstrovert, så bør man tale om hjernens foretrukne måde at arbejde på og ikke om sociale kompetencer.


Begreberne introvert og ekstrovert stammer oprindeligt fra psykiateren Carl Jung, som brugte dem til at beskrive den retning en mental proces peger. Ifølge ham har vi 8 primære processer, hvoraf de 4 peger indad (er introverte) og de 4 peger udad (er ekstroverte). Alle mennesker bruger alle 8 processer i en vekselvirkning.


Når man taler om at være introvert eller ekstrovert handler det derfor reelt om, hvilken af de 8 processer vi foretrækker at tage fat i som den første. For hver indadvendte proces er der altid en vekselvirkning mod en udadvendt proces. For hver udadvendte proces er der altid en vekselvirkning mod en indadvendt proces. 


Er du introvert, så foretrækker din hjerne at tage fat i en indadvendt proces som det første.


Er du ekstrovert, så foretrækker din hjerne at tage fat i en udadvendt proces som det første. 


Ordet ambivert stammer fra samme tidsperiode som Jungs teori om mentale processer (psykologiske typer). I 1927 brugte den amerikanske sociolog Kimball Young ordet ambivert til at beskrive folk, der lader til både at være introverte og ekstroverte. Men i Youngs teori er der tale om den ydre adfærd, som personerne viser, og ikke hvad der egentlig foregår inde i hjernen på personen (de mentale processer). 


Ordet er sammensat af to dele: Ambi (rundt omkring) og Verte (at vende) og henviser til evnen at kunne veksle mellem det introverte og det ekstroverte. Men da du altid har en vekselvirkning mellem indad og udad, kan du allerede begge dele. Alle mennesker er ambiverte


Derfor opstår der også tit misforståelser omkring, hvad introvert, ekstrovert og ambivert egentlig dækker over. 


Taler man om overfladen - altså den synlige menneskelige adfærd. Så ja, så kan man sagtens være ambivert. Her drejer det sig om nogle kompetencer, du kan tillære dig gennem livet. Er man som introvert først blevet vant til mange sociale interaktioner, så bruger man ikke længere så meget energi, som man gjorde i starten og det kan virke som om, man har ændret sig fra introvert til ekstrovert. Er man ekstrovert aldrig blevet trænet i sociale kompetencer eller er meget genert, så kan man adfærdsmæssigt tro og fremstå som om man er introvert.


Taler man derimod om det, der foregår inde i hjernen - de mentale processer. Så nej, så kan du ikke være ambivert. Her er du født med nogle faste præferencer. Tænk på det, som når man taler om medfødte præferencer for højre / venstre hjernehalvdel. Det handler om din hjernes foretrukne rute til at lære og bearbejde information. Afviger du for meget fra den foretrukne rute, så mister du energi. En introvert der er for meget på eller en ekstrovert, der er for meget alene, kan derfor f.eks. begynde at spise mange tomme kulhydrater eller koffein for at kompensere (forsøge at narre hjernen med kunstig energi).


Det Carl Jung talte om, kan altså ses det indre urværk, mens det Kimball Young talte om, er den synlige tillærte adfærd. Persontypetests som bruger ordene introvert og ekstrovert (MBTI og Femfaktormodellen) fokuserer også primært på den synlige adfærd. Selvom MBTI bygger på Jungs interne urværk om mentale processer, er denne model dog ofte også mere fokuseret på synlige adfærdsmønstre, end det der reelt foregår inde i hjernen.


2Venture

En hjemmeside under opbygning


Tekst og sider kommer løbende.

Seneste nyt

Hvorfor er det så svært at ringe?
Læs mere her


Tema om introverthed

Læs mere her


Tema om hjernens kognition

Læs mere her


Senest opdateret november, 2019

Besøg også min læringsplatform Profero


Copyright @ 2venture.dk